Home

OMDAT WE ALLEMAAL WEL WAT HULP KUNNEN GEBRUIKEN

Het aanvragen van zorg in natura, een PGB of een herindicatie is niet iets waar u op zit te wachten. Wanneer u dan niet krijgt toegewezen wat u nodig heeft en had verwacht is dit zeer vervelend. U heeft echter al genoeg aan uw hoofd en het maken van bezwaar tegen het besluit is niet iets waar u op zit te wachten.

Omdat u zich liever bezig houdt met andere dingen dan juridisch getouwtrek is het fijn dat er mogelijkheden zijn om dit uit handen te geven. Zoals uw hulpverlener er is om u bij te staan in uw zorgbehoeften zijn wij er om u bij te staan in bezwaar of beroep.

Veel voorkomende besluiten waartegen bezwaar aangetekend kan worden:

  • Afwijzing van u PGB aanvraag
  • Afwijzing van uw aanvraag om ZIN
  • Vermindering van het aantal uren na herindicatie
  • Hoogte van de eigen bijdrage
  • Stopzetting van uw PGB
  • Terugvordering van uw PGB

 

Wij staan mensen uit heel Nederland bij in bezwaar- en beroepsprocedures en merken dat het maken van bezwaar of beroep loont. De regelgeving is aan veel veranderingen onderhevig waardoor er veel fouten in de besluitvorming gemaakt worden. Ook bij gemeentes bestaat er onduidelijkheid over de verschillende mogelijkheden en voorzieningen.

Doordat er bezwaar gemaakt wordt krijgt de gemeente de kans om de door haar gemaakte fouten recht te zetten. Hierdoor komen de functies van bezwaar, namelijk de rechtsbescherming en de verlengde besluitvorming volledig tot hun recht. Tijdens de bezwaarprocedure wordt het besluit en de gronden waarop het is genomen namelijk geheel opnieuw bekeken.