Niet eens met de beslissing, wat nu?

Er is een besluit genomen waar u het niet mee eens bent. Hoe kunt u er voor zorgen dat het besluit herzien wordt en u alsnog krijgt wat u nodig heeft? De eerste stap is het maken van bezwaar waarna er indien nodig in beroep kan worden gegaan.

Bezwaar:

De eerste stap om iets tegen het besluit te doen is het maken van bezwaar. Wanneer u bezwaar maakt zegt u eigenlijk dat u het niet eens bent met de genomen beslissing. Het is nog niet nodig om gelijk aan te geven waarom u het er niet mee eens bent.  Wat wij voor u zullen doen is bij het maken van bezwaar ook het procesdossier opvragen. Uit het dossier wordt duidelijk waarom het besluit is genomen.Let op!! Er moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar tegen het besluit gemaakt worden. Deze termijn is van groot belang aangezien uw bewaar na de termijn meestal niet-ontvankelijk wordt verklaard en het besluit dan niet meer aan te vechten is.

Beroep:

Indien de gemeente zelfs na het bezwaar bij het besluit blijft of u ook in bezwaar niet geheel heeft gekregen wat u nodig heeft, is er de mogelijkheid om in beroep te gaan. In beroep wordt aan de rechter gevraagd om te toetsen of het besluit terecht is genomen. De rechter gaat echter niet op de stoel van het bestuursorgaan zitten maar zal slechts toetsen of het bestuursorgaan in redelijkheid tot het genomen besluit had kunnen komen. Dit brengt met zich mee dat er andere eisen aan het beroep worden gesteld dan aan het bezwaar. Ook wanneer u zelf zonder succes bezwaar heeft gemaakt kunnen wij voor u beroep instellen.

Let op!! Ook voor het instellen van beroep geldt een strenge termijn die in de gaten gehouden moet worden. Het beroep dient namelijk binnen zes weken na de beslissing op bezwaar ingesteld te worden.