Kosten

Iedereen moet datgene kunnen krijgen waar hij of zij recht op heeft. Het niet kunnen krijgen van deskundige juridische bijstand omdat het niet betaalbaar zou zijn is bij ons ondenkbaar. Wij werken op basis van verschillende tarieven en mogelijkheden zodat deskundige juridische bijstand voor iedereen haalbaar is.

Wanneer wij u bijstaan in de procedure zullen we onder andere de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Bestuderen van de beslissing
  • Bespreken van de beslissing
  • Maken van een concept bezwaarschrift / beroepschrift
  • Bespreken van het concept bezwaarschrift / beroepschrift
  • Behartigen van uw belangen bij een (hoor)zitting
  • Het voeren van onderhandelingen
  • Bespreken van de beslissing op bezwaar / uitspraak in beroep

 

Vrijblijvend eerste contact
Door contact met ons op te nemen krijgt u een duidelijk beeld van wat uw mogelijkheden zijn en zullen de verschillende opties besproken worden. Uiteraard is dit eerste contact geheel vrijblijvend en zijn er geen kosten aan verbonden.

Pro-deo / op basis van een toevoeging
Veelal is het mogelijk om op basis van een toevoeging bezwaar te maken of beroep in te stellen. Het procederen op basis van een toevoeging is het Nederlandse pro deo systeem en houdt in dat u een slechts een (kleine) eigen bijdrage hoeft te betalen. De overheid betaalt dan de rest van juridische kosten. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte van uw eigen bijdrage zal zijn hangt af van uw inkomen. Zie voor meer informatie de website van de Raad van Rechtsbijstand of neem vrijblijvend contact met ons op.

Korting op de eigen bijdrage
Wanneer u op basis van een toevoeging bezwaar maakt zal er bij het juridisch loket om een diagnosedocument verzocht worden. Door dit document krijgt u een korting van € 53,- op uw eigen bijdrage.

Bijzondere bijstand
Indien u niet in staat bent om uw eigen bijdrage te betalen is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen. Indien dit wordt toegekend zal de gemeente uw eigen bijdrage behoudens een klein eigen risico betalen.

Rechtsbijstandverzekering
Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft waarbij het maken van bezwaar onder de dekking valt kunt u ook gebruik maken van onze diensten. U heeft namelijk ook bij een bezwaarprocedure recht op vrije advocaatkeuze en kunt u uw verzekeraar verzoeken om gebruik te maken van een externe advocaat. Wel kan het zijn dat in uw polisvoorwaarden een eigen risico is opgenomen. De overige kosten zullen dan door uw verzekeraar betaald worden.

Vaste prijs
Indien u geen rechtsbijstandverzekering heeft en daarnaast niet in aanmerking komt voor een toevoeging, heeft het onze voorkeur om een vaste prijs af te spreken. Dit heeft als voordeel dat er tussen partijen vooraf duidelijkheid is omtrent alle kosten. Zo weten alle partijen vooraf waar ze aan toe zijn.

Vergoeding van de kosten
In uw bezwaarschrift zal gevraagd worden om vergoeding van uw proceskosten. Wanneer uw bezwaarschrift vervolgens gegrond wordt verklaard en u dus gelijk krijgt, zult u een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten. Deze vergoeding zal op de kosten in mindering worden gebracht waardoor het bezwaar u bijna niets kost.